The Wedding of Sindy and AnthonySindy & Anthony's EngagementJwa & Light's Wedding Vow RenewalAshley & Chad's EngagementThe Wedding of Mr. & Mrs. AhiekporThe Wedding of Jwa & LightThe Wedding of Jacqueline & MikeCandice & David's EngagementThe Wedding of Candice & DavidThe Wedding of Kody & DianaThe Wedding of Paris & AnthonyThe Wedding of Marlon & MaryThe Wedding of Tyrone & PamelaThe Wedding of Sterling & Jacinta